Raportit ja julkaisut

Valtakunnalliset raportit

Alueelliset raportit

Tilastokatsaukset
🛈Visualisointeja, joiden tietosisällöt kertaluonteisia tai päivitysaikataulua ei ole

Peruspalvelujen arviointi 2019

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen peruspalveluiden arviointi 2019 keskittyi nuorille suunnattuihin palveluihin kunnissa. Visualisointi kuvaa nuorille suunnattujen palveluiden riittävyyttä ja sen tiedot perustuvat kuntien viranhaltijoiden kyselyvastauksiin.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Visualisointi näyttää millaiset nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat eri puolilla Suomea ja erilaisissa palveluissa. Tiedot perustuvat kuntien viranomaisten arviointiin sekä nuorten omiin kokemuksiin.

Koulujen pihat

Visualisointi koulujen pihoista näyttää millaisen arvosanan koulujen rehtorit ovat antaneet koulupihansa kunnosta ja liikuntamahdollisuuksista. Tilasto perustuu vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn ja siinä on mukana 59,5% Suomen kaikista peruskouluista. Visualioinnin avulla voi vertailla niin koulujen kuin kuntien välisiä eroja pihojen kunnossa.

Nuorisoalan järjestöt

Joulukuussa 2021 julkaistu Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselytutkimus selvitti uusinta tietoa järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä Suomessa.

Siirry sivun alkuun