Etsivä nuorisotyö

Tietosisällöt

Vuoden 2022 tilastot perustuvat tammikuussa 2023 toimijoiden lähettämiin PAR-tietoihin.

Vuodesta 2015 lähtien etsivän nuorisotyön tilastotiedot siirtyvät suoraan PAR-tilastotietokannasta nuorisotilastot.fi-sivustolle. Tietojen siirrot sivustolle tehdään vuosittain helmikuussa. Vuodesta 2017 lähtien PAR-tietokannoista vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka vastaa valtakunnallisista etsivän nuorisotyön asiakastietojen tilastotietokannoista. Ennen vuotta 2017 tietojen keruusta vastasi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastotiedot ovat lähtöisin valtionavustukseen perustuvista vuosittaisista kyselyistä (2011–2022). Kyselyyn ovat olleet velvollisia vastaamaan kaikki etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionavustusta saaneet toimijat. Luvut on lisäksi tarkistettu asiakastietojen PAR-tilastotietokantojen avulla. Nuorisotilastot.fi-sivuston tilastoissa näkyvät vain ne toimijat, jotka ovat vastanneet vuosittaisiin kyselyihin.

Etsivän nuorisotyön tilastoista vastaa: Tuulikki Nieminen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Visualisoinnin tekninen toteutus: Arto Manninen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Etsivä nuorisotyö
Siirry sivun alkuun