Ajankohtaista

Kuntien nuorisotyön tilastot päivitetty

27.4.2023 Nuorisotyö kunnissa -visualisointi on päivitetty uuden kyselyn tuloksilla, jotka koskevat vuotta 2022. Tiedot perustuvat kuntien nuorisotoimen viranhaltijoille lähetettyyn “Nuorisotyö kunnissa” -kyselyyn. Visualisoinnissa on hyödynnetty myös Tilastokeskuksen tietoja ja Kuntaliiton koostamia kuntien taloustietoja. (Mobiilikäytön käytettävyyttä parannetaan toukokuun aikana.)

Kuvituskuva

Etsivän nuorisotyön tilastot 2022 on julkaistu

3.5.2023 Etsivän nuorisotyön visualisointi on nyt päivitetty vuoden 2022 tilastoilla. Visualisoinnin ulkoasu on samalla uudistettu.

Tiedonkeruu vuonna 2022

On pian aika raportoida vuoden 2022 toteutuneesta nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä. Raportointi tapahtuu vastaamalla opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) etsivän nuorisotyön kyselyyn, jonka toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Kysely koskee aikaväliä 1.1. – 31.12.2022. Vastaukset tulee palauttaa 15.2.2023 mennessä. Tiedonkeruussa kootaan tietokokonaisuus, joka sisältää asiakastilastot, työntekijätilastot ja tietoja organisaatioista. Tiedonkeruun prosessi on osittain automatisoitu […]

Uudistettu tilastokatsaus: Seurakuntien nuorisotyö

13.9.2022 Seurakuntien nuorisotyö -tilastokatsaus on päivitetty uusimmalla tilastotiedolla ja samalla julkaisua on uudistettu. Uuden tilastojulkaisun on toteuttanut Kirkkohallituksen tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäki.

Peruspalvelujen arviointi

Vuotta 2021 koskevassa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa selvitettiin valtakunnallisesti ja alueellisesti määrättyjen palvelujen tilaa opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, kulttuuripalveluissa, kirjastoissa, nuorisotoimessa, liikuntatoimessa ja pelastustoimessa. Peruspalvelujen arvioinnissa tuodaan esiin palvelujen järjestämiseen liittyviä käytännön haasteita ja johtopäätöksiä sekä kehittämisehdotuksia. Tällä arviointikierroksella esitetään kymmenittäin toimenpide-ehdotuksia palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Raportti julkaistaan kahdeksassa osassa avi.fi/peruspalvelujen-arviointi-verkkosivustolla kokonaisuudessaan suomeksi ja ruotsiksi. Aikaisemmat […]

Siirry sivun alkuun