Kaikki visualisoinnit

Vuosittain päivittyvät visualisoinnit ja tietokannat

Kuntien nuorisotyö

Kuntien nuorisotyö

Kuntien nuorisotyötä esittelevän visualisoinnin avulla voi tarkastella millaisia nuorisotyön palveluja on saatavilla eri kunnissa. Visualisoinnin avulla voi myös vertailla kuntien nuorisotyöhön käyttämiä resursseja. Tilastot perustuvat pääasiallisesti kuntien itse ilmoittamiin kyselyvastauksiin.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Visualisoinnin avulla voi tarkastella, kuinka paljon koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria arvioidaan olevan, millaisia etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat eri puolilla Suomea ja millaisiin palveluihin heitä on ohjattu.

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen. Visualisoinnin avulla voi tarkastella työpajojen toimintamenetelmiä ja palveluja sekä vertailla pajalaisia ja pajatoiminnan vaikuttavuutta Suomessa.

Valtion nuorisotyön rahoitus

Valtion nuorisotyön rahoitus

Visualisointi näyttää hankkeen ja toiminnan tarkkuudella, mihin eduskunnan myöntämät nuorisotyöhön tarkoitetut varat ovat vuosittain kohdistuneet. Tiedot pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen vuosittain jakamiin avustuspäätöksiin. Visualisoinnin avulla voi myös tutustua tarkemmin hankkeiden toteuttajiin.

Kansainvälinen nuorisotyö

Kansainvälinen nuorisotyö

Visualisointi näyttää miten kansainväliseen nuorisotyöhön ja nuorisotyön kehittämiseen tarkoitettu EU-rahoitus jakautuu Suomessa. Tiedot pohjautuvat EU:n nuoriso-ohjelmien kansallisen toimiston tekemiin päätöksiin hanketuista. Visualisoinnin avulla voi myös tutustua tarkemmin toteutettuihin hankkeisiin.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut tarjoavat nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta monialaisesti nuorten elämään liittyvissä eri tilanteissa. Palvelut ovat saatavilla ympäri Suomen, sekä digitaalisesti että nuorille tarkoitetuissa palvelupisteissä. Asiointilastot ja -visualisointi perustuvat nutitilastot.fi-palvelussa kerättyihin tietoihin.

Tilastokatsaukset

Peruspalvelujen arviointi 2019

Peruspalvelujen arviointi 2019

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen peruspalveluiden arviointi 2019 keskittyi nuorille suunnattuihin palveluihin kunnissa. Visualisointi kuvaa nuorille suunnattujen palveluiden riittävyyttä ja sen tiedot perustuvat kuntien viranhaltijoiden kyselyvastauksiin.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Visualisointi näyttää millaiset nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat eri puolilla Suomea ja erilaisissa palveluissa. Tiedot perustuvat kuntien viranomaisten arviointiin sekä nuorten omiin kokemuksiin.

Seurakuntien nuorisotyö

Seurakuntien nuorisotyö

Seurakuntien nuorisotyö -kokonaisuus visualisoi seurakuntien nuorille tarjoamien palvelujen kunnittaisen kattavuuden ja laajuuden varhaisnuorisotyöstä nuoriin aikuisiin. Toistaiseksi visualisointi sisältää tiedot luterilaisten seurakuntien nuorisotyöstä.

Koulujen pihat

Koulujen pihat

Visualisointi koulujen pihoista näyttää millaisen arvosanan koulujen rehtorit ovat antaneet koulupihansa kunnosta ja liikuntamahdollisuuksista. Tilasto perustuu vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn ja siinä on mukana 59,5% Suomen kaikista peruskouluista. Visualioinnin avulla voi vertailla niin koulujen kuin kuntien välisiä eroja pihojen kunnossa.

Siirry sivun alkuun