Visualisointia ei ole optimoitu pienelle näytölle (alle 1024 x 768, resoluutiosi on x)

Denna visualisering är inte optimerat för små skärmar resolutioner (mindre än 1024 x 768, nuvarande skärmupplösning är x)

This visualisation is not optimized for small screens resolutions (smaller than 1024 x 768, current screen resolution is x)

Jatka / Fortsätta / Continue

Loading...

Suomen nuorisotyön tilastot

Statistik över ungdomsarbetet i Finland

Finnish youth work statistics

|

okm avi avi
Valitse tietokanta

Kuntien nuorisotyö

Kuntien nuorisotyötä esittelevän visualisoinnin avulla voi tarkastella millaisia nuorisotyön palveluja on saatavilla eri kunnissa. Visualisoinnin avulla voi myös vertailla kuntien nuorisotyöhön käyttämiä resursseja. Tilastot perustuvat pääasiallisesti kuntien itse ilmoittamiin kyselyvastauksiin.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Visualisoinnin avulla voi tarkastella, kuinka paljon koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria arvioidaan olevan, millaisia etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat eri puolilla Suomea ja millaisiin palveluihin heitä on ohjattu.

Nuorten työpajatoiminta

Ungdomsverkstads
-verksamhet

Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen. Visualisoinnin avulla voi tarkastella työpajojen toimintamenetelmiä ja palveluja sekä vertailla pajalaisia ja pajatoiminnan vaikuttavuutta Suomessa.

Valtion nuorisotyön rahoitus

Visualisointi näyttää hankkeen ja toiminnan tarkkuudella, mihin eduskunnan myöntämät nuorisotyöhön tarkoitetut varat ovat vuosittain kohdistuneet. Tiedot pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen vuosittain jakamiin avustuspäätöksiin. Visualisoinnin avulla voi myös tutustua tarkemmin hankkeiden toteuttajiin.

Koulujen pihat

Visualisointi koulujen pihoista näyttää millaisen arvosanan koulujen rehtorit ovat antaneet koulupihansa kunnosta ja liikuntamahdollisuuksista. Tietokannassa on mukana 59,5% Suomen kaikista peruskouluista. Visualioinnin avulla voi vertailla niin koulujen kuin kuntien välisiä eroja pihojen kunnossa.

Seurakuntien nuorisotyö

Seurakuntien nuorisotyö -kokonaisuus visualisoi seurakuntien nuorille tarjoamien palvelujen kunnittaisen kattavuuden ja laajuuden varhaisnuorisotyöstä nuoriin aikuisiin. Toistaiseksi visualisointi sisältää tiedot luterilaisten seurakuntien nuorisotyöstä.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Visualisointi näyttää millaiset nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat eri puolilla Suomea ja erilaisissa palveluissa. Tiedot perustuvat kuntien viranomaisten arviointiin sekä nuorten omiin kokemuksiin.

Kaikki avustukset

hamb

Lataa XLS

Kartta-asetukset

Kunnassa/organisaatiossa on henkilöitä 5 tai vähemmän, jolloin yksityisyyssuojasyistä emme julkaise tietoja.

Kunta
Maakunta

Asukasluku -
0-28-vuotiaiden määrä -
Nuorisotoimen nettokäyttömenot -
Nuorisotoimen nettokäyttömenot per nuori -
Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15-28-v. -
7-16-vuotiaiden määrä -
Liikuntatoimen menot -
Koulupihojen kunnon keskiarvo -
7-29-vuotiaiden määrä -
Alueella toimivia seurakuntia Tähän listaus...
hamb

Lataa XLS

Valitse kunta

Näytä kunnan tai maakunnan tiedot klikkaamalla aluetta kartalla tai valitsemalla yllä olevasta alasvetovalikosta.

Valitse kunta


Näytä kunnan koulujen arvosanat klikkaamalla aluetta kartalla tai valitsemalla yllä olevasta Kunta/alue -alasvetovalikosta.


Yksittäisen koulun vastauksia voit tarkastella valittuasi ensin kunnan, jolloin viereiseen Koulut -pudotusvalikkoon tulee valittavaksi kunnan koulut. Vaihtoehtoisesti voit asettaa koulut näkyviin Koulujen näkyminen kartalla -valikosta ja klikkaamalla yksittäistä koulua kartalla.

Valitse tilastot

Valitse näytettävät tilastot yllä olevasta "Valitse näytettävät tiedot" -valikosta.

Palvelu Kunta Maakunta Koko maa
Kunnassa ei ole valtionavustuksella tuettua etsivää nuorisotyötä tai kunta ei lähettänyt PARent:iin tietoja tammikuussa 2019.
 1. Näytettävä tieto ja suhdeluvut

  Valitse tästä kartalla näytettävä tieto. Joidenkin muuttujien osalta näytettävän tiedon voi myös suhteuttaa alueen asukaslukuun tai nuorten määrään.

 2. Kartta-asetukset

  Kartta-asetuksista on mahdollista säätää kartan näyttämää tietoa. Luokittelu-kohdasta voi muuttaa kartan väriluokkien määräytymistä. Valittavana on neljä eri tilastollista tapaa luokitella tilastoaineisto. Tarkemmin luokittelumetodeista voit lukea tietosisällöt-kohdasta. Väritys-valikosta voi määrittää kartassa käytettävän väripaletin. Kartan rajauksesta voi valita karttanäkymäksi jonkin tietyn maakunnan tai Avi-alueen.

 3. Kartta

  Viemällä hiiren osoittimen jonkin alueen ylle, ilmestyy infolaatikko, joka näyttää alueen nimen sekä kulloinkin valittuna olevan tiedon osalta kyseisen alueen määreen. Klikkaamalla aluetta kartalla, valikoituu oikealla sijaitsevaan piirakka/pylväs-kuvioon valitun alueen tiedot.

 4. Alueen tai organisaation valinta

  Valitsemalla tästä kunnan, maakunnan tai kuntakimpan, näyttää alempi pylväs/piirakkakuvio sen alueen tiedot valitun kysymyksen osalta. Valinnan jälkeen oikean puoleiseen "Alueella toimiva organisaatio"-pudotusvalikkoon tulee valittavaksi kyseisellä alueella toimivat organisaatiot. Kun listasta valitsee jonkin organisaation, siirtyy sen tiedot vastaavasti piirakka/pylväskuvioon.

 5. Näytettävän tiedon valinta

  Tästä valittu tieto näytetään alapuolella olevassa piirakka/pylväskuviossa, valitun alueen/organisaation osalta.

 6. Tiedon vertailu

  Tiedon vertailusta voi valita, haluaako tarkastella tietoja ilman vertailua (piirakkakuvio) vai verrata tietoja muihin alueisiin tai aiempiin vuosiin (pylväskuviot). Kaikkien alueiden/organisaatioiden osalta ei ole vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 7. Kaavio

  Viemällä hiirenosoittimen pylvään tai piirakansiivun ylle, näyttää infolaatikko tarkan määreen. Kaavion näyttämiä tietoja voi suodattaa alalaidassa sijaitsevasta selitteestä.

 8. Kaavion lataaminen

  Kaikki graafit ovat ladattavissa kuvina ja niiden tiedot excel-taulukkoina. Latausvaihtoehtoihin pääsee kuvioiden oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta painikkeesta.

 9. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Valikko-pudotusvalikon alta löytyy Jaa visualisointi-valikko, jonka takaa voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.

 1. Näytettävä tieto ja suhdeluvut

  Valitse tästä kartalla näytettävä tieto. Joidenkin muuttujien osalta näytettävän tiedon voi myös suhteuttaa alueen asukaslukuun tai nuorten määrään.

 2. Kartta-asetukset

  Kartta-asetuksista on mahdollista säätää kartan näyttämää tietoa. Luokittelu-kohdasta voi muuttaa kartan väriluokkien määräytymistä. Valittavana on neljä eri tilastollista tapaa luokitella tilastoaineisto. Tarkemmin luokittelumetodeista voit lukea tietosisällöt-kohdasta.

  Väritys-valikosta voi määrittää kartassa käytettävän väripaletin.

  Kartan rajauksesta voi valita karttanäkymäksi jonkin tietyn maakunnan tai Avi-alueen.

 3. Kartta

  Viemällä hiiren osoittimen jonkin alueen ylle, ilmestyy infolaatikko, joka näyttää alueen nimen sekä kulloinkin valittuna olevan tiedon osalta kyseisen alueen määreen. Klikkaamalla aluetta kartalla, valikoituu oikealla sijaitsevaan Palvelut/Tilastot-laatikkoon valitun alueen tiedot.

 4. Kunta/alue ja Näytettävä tieto

  Valitsemalla tästä kunnan tai maakunnan, näyttää alempi palvelutaulukko tai kuntatilasto kunnan tai maakunnan tiedot. Näkymää palvelutaulukon ja kuntatilastojen väliltä voi vaihtaa Näytettävä tieto-painikkeista. Jos valittuna on tilastot, on lisäksi erikseen valittava mitä tilastoja haluaa tarkastella Valitse näytettävät tiedot -valikosta.

 5. Info-laatikko

  Infolaatikko näyttää valitun kunnan nimen, maakunnan, vaakunan ja perustiedot. 0-28-vuotiaiden määrän perässä sulkeissa oleva luku kuvaa ikäluokan osuutta koko kunnan asukaslukuun. Nuorisotoimen budjetin perässä sulkeissa oleva luku kuvaa nuorisotoimen budjetin osuutta koko kunnan budjetista. Jos valittuna on maakunta, lasketaan luvut kaikista maakunnan kunnista yhteen. Jos koko maa on valittuna, lasketaan yhteen kaikki kuntien luvut.

 6. Palvelut/Tilastot

  Palvelutaulukko valitun kunnan osalta näyttää, mitä nuorisotoimen palveluita kunnassa on saatavilla. Lisäksi taulukko kertoo, kuinka monessa Suomen kunnassa kyseinen palvelu on saatavilla. Jos valituna on maakunta, näyttää taulukko kuinka monessa maakunnan kunnassa kyseinen palvelu on saatavilla.

  Tilastonäkymässä on erikseen valittava, mitä tilastoja haluaa tarkastella. Valinta tapahtuu Valitse näytettävät tiedot valikossa. Viemällä hiirenosoittimen pylvään ylle, voi nähdä pylvään tarkan määreen. Kaavion näyttämiä tietoja voi suodattaa alalaidassa sijaitsevasta selitteestä.

 7. Kaavion lataaminen

  Kaikki graafit ovat ladattavissa kuvina ja niiden tiedot excel-taulukkoina. Latausvaihtoehtoihin pääsee kuvioiden oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta painikkeesta.

 8. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Valikko-pudotusvalikon alta löytyy Jaa visualisointi-valikko, jonka takaa voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.

 1. Näytettävä tieto ja suhdeluvut

  Valitse tästä kartalla näytettävä tieto. Joidenkin muuttujien osalta näytettävän tiedon voi myös suhteuttaa alueen asukaslukuun tai nuorten määrään.

 2. Kartta-asetukset

  Kartta-asetuksista on mahdollista säätää kartan näyttämää tietoa. Luokittelu-kohdasta voi muuttaa kartan väriluokkien määräytymistä. Valittavana on neljä eri tilastollista tapaa luokitella tilastoaineisto. Tarkemmin luokittelumetodeista voit lukea tietosisällöt-kohdasta.

  Väritys-valikosta voi määrittää kartassa käytettävän väripaletin.

  Kartan rajauksesta voi valita karttanäkymäksi jonkin tietyn maakunnan tai Avi-alueen.

 3. Kartta

  Viemällä hiiren osoittimen jonkin alueen ylle, ilmestyy infolaatikko, joka näyttää alueen nimen sekä kulloinkin valittuna olevan tiedon osalta kyseisen alueen määreen. Klikkaamalla aluetta kartalla, valikoituu oikealla sijaitsevaan Palvelut/Tilastot-laatikkoon valitun alueen tiedot.

 4. Kunta/alue ja Kysymys

  Valitsemalla tästä kunnan tai maakunnan, valikoituu alempaan taulukkoon/pylväskuvioihin kyseisen kunnan tai maakunnan tiedot. Näytettävät tiedot voi valita Kysymys -valikosta. Näytettävien tietojen muoto (taulukko vai graafit), riippuu valitusta kysymyksestä ja se määräytyy automaattisesti.

 5. Info-laatikko

  Infolaatikko näyttää valitun kunnan nimen, maakunnan ja perustiedot. 0-28-vuotiaiden määrän perässä sulkeissa oleva luku kuvaa ikäluokan osuutta koko kunnan asukaslukuun. Jos valittuna on maakunta, lasketaan luvut kaikista maakunnan kunnista yhteen. Jos koko maa on valittuna, lasketaan yhteen kaikki kuntien luvut.

 6. Taulukko/pylväskuviot

  Riippuen valitusta kysymyksestä, näkyy tässä joko taulukko (AVIn peruspalveluluiden arvioinnin kysymykset) tai joukko pylväskaavioita (Kouluterveyskyselyn kysymykset).

  Taulukko näyttää kerrallaan kunnan vastaukset yhden kysymyksen alaosioihin sekä noiden vastausten keskiarvon tai jakauman maakunnan ja koko maan sisällä. Esimerkiksi jos Koko maa -sarake näyttää kysymysvaihtoehdon kohdalla lukua 70%, tarkoittaa se, että 70% kaikista maan kunnista on vastannut kyseiseen kohtaan Kyllä.

  Kouluterveyskyselyn kysymyksissä esiin tulee joukko pylväsgraafeja, jotka kuvaavat koulu-/luokka-aste-kohtaisesti kunkin alueen koulujen vastausten keskiarvoja eri osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Vertailutietona näytetään keskiarvot myös maakunta ja koko maan tasolla.

 7. Kaavion lataaminen

  Kaikki graafit ovat ladattavissa kuvina ja niiden tiedot excel-taulukkoina. Latausvaihtoehtoihin pääsee kuvioiden oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta painikkeesta.

 8. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Valikko-pudotusvalikon alta löytyy Jaa visualisointi-valikko, jonka takaa voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.

 1. Näytettävä tieto ja suhdeluvut

  Valitse tästä kartalla näytettävä tieto. Joidenkin muuttujien osalta näytettävän tiedon voi myös suhteuttaa alueen asukaslukuun tai nuorten määrään.

 2. Kartta-asetukset

  Kartta-asetuksista on mahdollista säätää kartan näyttämää tietoa. Luokittelu-kohdasta voi muuttaa kartan väriluokkien määräytymistä. Valittavana on neljä eri tilastollista tapaa luokitella tilastoaineisto. Tarkemmin luokittelumetodeista voit lukea tietosisällöt-kohdasta.

  Väritys-valikosta voi määrittää kartassa käytettävän väripaletin.

  Kartan rajauksesta voi valita karttanäkymäksi jonkin tietyn maakunnan.

 3. Kartta

  Viemällä hiiren osoittimen jonkin alueen ylle, ilmestyy infolaatikko, joka näyttää alueen nimen sekä kulloinkin valittuna olevan tiedon osalta kyseisen alueen määreen. Klikkaamalla aluetta kartalla, valikoituu oikealla sijaitsevaan Palvelut/Tilastot-laatikkoon valitun alueen tiedot.

 4. Kunta/alue ja Näytettävä tieto

  Valitsemalla tästä kunnan, maakunnan tai kuntakimpan, näyttää alempi palvelutaulukko tai kuntatilasto kyseisen alueen tiedot.

  Näkymää palvelutaulukon ja kuntatilastojen väliltä voi vaihtaa Näytettävä tieto-painikkeista. Jos valittuna on tilastot, on lisäksi erikseen valittava mitä tilastoja haluaa tarkastella Valitse näytettävät tiedot -valikosta.

  Suhdeluvut -painikkeista voi valita, näyttääkö valitun kunnan tilastojen osalta absoluuttiset luvut vai nuorten määrään suhteutetut luvut.

 5. Infolaatikko

  Infolaatikko näyttää valitun kunnan nimen, maakunnan ja alueella toimivien seurakuntien määrän. 0-29-vuotiaiden määrän perässä sulkeissa oleva luku kuvaa ikäluokan osuutta koko kunnan asukaslukuun. Jos valittuna on maakunta, lasketaan luvut kaikista maakunnan kunnista yhteen. Jos koko maa on valittuna, lasketaan yhteen kaikki kuntien luvut.

 6. Palvelut/Tilastot

  Palvelutaulukko valitun kunnan osalta näyttää, mitä seurakuntien nuorisopalveluita on kunnassa saatavilla. Lisäksi taulukko kertoo, kuinka monessa Suomen kunnassa kyseinen palvelu on saatavilla. Jos valituna on maakunta, näyttää taulukko kuinka monessa maakunnan kunnassa kyseinen palvelu on saatavilla.

  Tilastonäkymässä on erikseen valittava, mitä tilastoja haluaa tarkastella. Valinta tapahtuu Valitse näytettävät tiedot valikossa. Viemällä hiirenosoittimen pylvään ylle, voi nähdä pylvään tarkan määreen. Kaavion näyttämiä tietoja voi suodattaa alalaidassa sijaitsevasta selitteestä.

 7. Kaavion lataaminen

  Kaikki graafit ovat ladattavissa kuvina ja niiden tiedot excel-taulukkoina. Latausvaihtoehtoihin pääsee kuvioiden oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta painikkeesta.

 8. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Valikko-pudotusvalikon alta löytyy Jaa visualisointi-valikko, jonka takaa voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.

 1. Pylväskaavio

  Pylväskaavio näyttää kuinka valtion nuorisotyöhön myöntämät varat ovat jakautuneet eri toimintoihin eri vuosina.

  Pylväitä klikkaamalla saa sivun oikeassa laidassa olevaan taulukkoon valittua tuon toiminnan hankkeet/avustukset kyseiseltä vuodelta. Pylväiden nimiä tai suurennuslasi-ikoneja klikkaamalla saa valittua kyseisen toiminnan avustukset kaikilta vuosilta.

  Mikäli pylväiden perässä on suurennuslaki-ikoni, se tarkoittaa, että kyseinen toiminta on jaettavissa pienempiin osakokonaisuuksiin. Tällöin klikkaamalla voi sukeltaa syvemmälle kyseisen toiminnan sisältöihin.

 2. Hanke/avustus-taulukko

  Hanke/avustus-taulukko näyttää aina kulloisenkin rajauksen mukaisesti joko kaikki hankkeet tai valitun luokituksen mukaiset hankkeet. Klikkamalla sarakeotsikoiden perässä olevia kuvakkeita on hankkeet mahdolista järjestää aakkos- tai suuruusjärjestykseen.

 3. Hankkeen tarkempi tarkastelu

  Klikkaamaalla hankkeen/avustuksen nimeä, avautuu avustuksen oma tietolaatikko. Tietolaatikon sisältämä tietomäärä vaihtelee hankkeiden ja avustusmuotojen mukaan riippuen siitä, kuinka paljon tietoa siitä on tilastoitu. Pyrimme jatkuvasti lisäämään uutta tietoa eri avustuskokonaisuuksista.

 4. Asetukset

  Luokittelu-valikosta on mahdollista valita, lähteekö pylväskaavion luokittelu liikkeelle ”Kohteittain” vai ”Viranomaisittain”. Tietosisällöt ovat muuten samat.

  Näytä kaikki -painikkeen avulla on mahdollista nollata kaikki tehdyt rajaukset ja näyttää jälleen kaikki hankkeet.

  Etsi-toiminnolla voi etsiä avustuksen/tuen saajaa organisatioon nimen mukaisesti.

 5. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Valikko-pudotusvalikon alta löytyy Jaa visualisointi-valikko, jonka takaa voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.