Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Tietosisällöt

Nuorten tieto- ja neuvontatyön asiointitilastot kerättiin Nutitilastot.fi-palvelulla. Tilastotietojen pohjalta julkaistiin vuositasolla koonti Nuorisotilastot.fi-palvelussa. Nutitilastot.fi-palvelun käyttö nuorisotyöllisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilastointiin päättyi 31.3.2023.

Tilastot kerättiin asiointitavan mukaan. Yksilöasiointien käyttäjiin tilastoitiin nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjät, jotka ottivat yhteyttä ja asioivat palvelussa yksilöinä paikanpäällä, puhelimitse tai verkon välityksellä. Yksilökäyttäjiin kirjattiin myös ne käyttäjät, jotka kohdattiin yksilöinä palveluiden jalkautumisen kautta (outreaching).

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut kohtaavat nuoria myös ryhmätoiminnoissa. Ryhmätoimintoihin kirjattiin esimerkiksi tutustuminen palveluiden tarjontaan ja erilaiset ryhmille suunnatut teemalliset infotilaisuudet tai työpajat.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut ovat ensisijaisesti suunnattu 13-30-vuotiaille nuorille. Palvelut tarjoavat nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta monialaisesti nuorten elämään liittyvissä eri tilanteissa lähipalveluina erilaisissa palvelupisteissä, digitaalisissa palveluissa tai muissa nuorille suunnatuissa toimintaympäristöissä.

Visualisoinnin toteutus: Ruth Bamming / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Siirry sivun alkuun