nuoDo – kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä

Dokumentointijärjestelmän avulla kootaan tietoa paikallisesta nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä järjestämistä koskevista tunnusluvuista. Paikallisen tiedon pohjalta rakentuu kansallinen tieto nuorisotyön toimintaympäristöistä, työn sisällöistä ja kohderyhmistä sekä järjestämisestä. Tuotettavan tiedon avulla voidaan vaikuttaa nuorisotyön kehittämiseen, laatuun ja rahoitukseen sekä nuorten saamaan ja toteuttamaan palveluun. Järjestelmän avulla voidaan kertoa nuorisotyön resurssien käytöstä sekä nuorten kokemuksia saamistaan palveluista ja heidän toteuttamastaan toiminnasta.

nuoDo

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä, nuoDo, valmistui kuntien käyttöön helmikuussa 2022. Järjestelmän käyttöön on lähtenyt mukaan n. 130 eri kokoista kuntaa. Järjestelmän käyttö on kunnille maksutonta.

Kehittämishankkeessa luotiin kunnille maksuton dokumentointi- ja tilastointijärjestelmä, joka vastaa kunnallisen nuorisotyön tarpeisiin. Hankkeen avulla vahvistetaan kunnallista nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa. Järjestelmän avulla kunnat sanallistavat ja tilastoivat tekemäänsä nuorisotyötä, jolloin työstä on helpompi viestiä päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille.

Dokumentointijärjestelmän avulla kootaan tietoa paikallisesta nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä järjestämistä koskevista tunnusluvuista. Paikallisen tiedon pohjalta rakentuu kansallinen tieto nuorisotyön toimintaympäristöistä, työn sisällöistä ja kohderyhmistä sekä järjestämisestä. Tuotettavan tiedon avulla voidaan vaikuttaa nuorisotyön kehittämiseen, laatuun ja rahoitukseen sekä nuorten saamaan ja toteuttamaan palveluun. Järjestelmän avulla voidaan kertoa nuorisotyön resurssien käytöstä sekä nuorten kokemuksia saamistaan palveluista ja heidän toteuttamastaan toiminnasta.

Kuntaliiton hankesivusto

  Pauliina Lahtinen, pauliina.lahtinen@kuntaliitto.fi

  Ruth Bamming, ruth.bamming@avi.fi

nuoDo – kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä
Siirry sivun alkuun