Nuorisotyö kunnissa


Tietosisällöt

Nuorisotilastot.fi -sivuston tilastotiedot koskien kuntien nuorisotyötä perustuvat pääasiallisesti kuntien itse ilmoittamiin kyselyvastauksiin. Väestöä ja taloudellisia tunnuslukuja koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton tietoihin.

Tiedot visualisoinnissa esitetään vuoden 2022 kuntajaon mukaisesti.


Kysely kunnille nuorisotyön palveluista on toteutettu vuosittain vuodesta 2015 lähtien. Kyselyt on myös osa joka toinen vuosi toteutettavaa peruspalveluiden arviointia, joka kuuluu aluehallintovirastojen lakisääteisiin tehtäviin.

Nuorisolain (1285/2016, 8 §) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat.


Kyselyn toteutus ja tilastojen kokoaminen: Ruth Bamming / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.
Visualisoinnin toteutus: Arto Manninen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Nuorisotyö kunnissa
Siirry sivun alkuun