Kommunernas ungdomsarbete


Datainnehåll

Statistikuppgifterna om kommunernas ungdomsarbete på webbplatsen Nuorisotilastot.fi baserar sig i huvudsak på kommunernas enkätsvar. Uppgifterna om befolkning och ekonomiska nyckeltal baserar sig på Statistikcentralens och Kommunförbundets uppgifter.

Uppgifterna i visualiseringen presenteras i enlighet med kommunindelningen 2022.


Enkäter till kommunerna om tjänster inom ungdomsarbetet har genomförts årligen sedan 2015. Varje två år regionförvaltningsverkens enkät är del av utvärderingen av basservicen, vilket hör till regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgifter. I utvärderingen 2021 var objektet för bedömning av ungdomsväsendet tillgången till kommunalt ungdomsarbete.

Enligt ungdomslagen (1285/2016, 8 §) hör ungdomsarbetet och ungdomspolitiken till kommunens uppgifter. När kommunen verkställer ungdomslagens mål och utgångspunkter ska den med beaktande av de lokala förhållandena skapa förutsättningar för ungdomsarbete och -verksamhet genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet. Enligt ungdomslagen är alla under 29 år ungdomar.


Enkat och statistik: Ruth Bamming / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Visualisering: Arto Manninen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Kommunernas ungdomsarbete
Rulla till toppen