Informations- och rådgivningsarbetet för unga

Datainnehåll

Statistiken över informations- och rådgivningsarbete för unga samlas in via tjänsten Nutitilastot.fi. Tjänsten Nutitilastot.fi används av över hundra organisationer som erbjuder tjänster inom informations- och rådgivningsarbete för unga. Utifrån statistiken publiceras en sammanställning på årsnivå i tjänsten Nuorisotilastot.fi. Användningen av tjänsten för statistik över informations- och rådgivningstjänster för ungdomsarbetare upphörde den 31 mars 2023.

Statistiken samlas in enligt ärendehanteringssätt. Som individuella användare statistikförs användare av informations- och rådgivningstjänster för unga som tar kontakt och uträttar ärenden i tjänsten som individer på plats, per telefon eller via webben. Som individuella användare registreras också de användare som man möter som individer genom mobila tjänster (outreaching).

Informations- och rådgivningstjänsterna för unga möter också unga inom gruppverksamhet. I gruppverksamheten ingår till exempel att bekanta sig med utbudet av tjänster och olika infotillfällen eller workshopar med särskilda teman som riktar sig till grupper.

Informations- och rådgivningstjänsterna för unga är i första hand riktade till unga i åldern 13–30 år. Tjänsterna erbjuder unga mångprofessionell information, rådgivning och handledning i olika situationer i ungdomars liv som närservice vid olika serviceställen, genom digitala tjänster eller i andra verksamhetsmiljöer som är riktade till unga.

Mer information: Koordinaatti, nutikoordinaatio@ouka.fi

Visualisering: Ruth Bamming / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Informations- och rådgivningsarbetet för unga
Rulla till toppen