Ungdomsarbetet i kommunerna och utvärdering av basservicen 2021

Regionförvaltningsverken samlar med regelbundna mellanrum in uppgifter om kommunernas ungdomsarbete. Med denna enkät undersöker vi omfattningen av kommunernas tjänster inom ungdomsarbetet och personalresurserna år 2021. 

Enkäten skickas till dem som ansvarar för ungdomsväsendet i kommunerna. Resultaten av enkäten publiceras på webbplatsen nuorisotilastot.fi.

Frågeformulär för inspektion

Ett exempel på listan för adresser till ungdomsgården/ungdomsgårdarna eller andra lokaler som är öppna för unga finns här

Ungdomsarbetet i kommunerna och utvärdering av basservicen 2021
Rulla till toppen