Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Tietosisällöt

Nuorisotilastot.fi -sivuston tilastotiedot koskien nuorten osallistumista ja vaikuttamista koostuvat kahdesta erillisestä tietokannasta. Aluehallintovirastojen vuoden 2017 peruspalveluiden arvioinnissa selvitettiin kuntien nuoriso- ja sivistystoimen johtajilta nuorten osallistumisen ja kuulemisen tilaa kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä kysyttiin mm. osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyviä kysymyksiä 240 320 lapselta ja nuorelta ympäri Suomen.

Visualisoinnin otsikossa ja aineistossa esiintyvät termit käsitetään seuraavasti: Osallistuminen on yksilön aktiivista mukanaoloa yhteisöllisessä ja demokraattisessa prosessissa. Vaikuttaminen on toimintaa, jolla pyritään muuttamaan tai säilyttämään yhteisössä tai yhteiskunnassa vallalla olevia asioita.

Nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tilastojen visualisointi: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Siirry sivun alkuun