Koulujen pihat

Tietosisällöt

Koulupihojen ulkoliikuntaolosuhteiden nykytilan tiedot perustuvat elokuussa 2016 peruskouluilta kerättyihin kyselyvastauksiin. Kyselyvastaukset ovat myös julkaistu Theseus.fi sivustolla osana Heikki Virtalan ja Kristian Åbackan opinnäytetyötä: Peruskoulujen ulkoliikuntaolosuhteiden nykytilan kartoitus : Valtakunnallinen selvitys 2016.

Lisätietoja Koulupihojen ulkoliikuntaolosuhteiden nykytilan tietokannasta: kristian.abacka(a)avi.fi

Visualisoinnin tekninen toteutus: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Koulujen pihat
Siirry sivun alkuun