Skolornas gårdar

Datainnehåll

Uppgifterna om nuläget för skolgårdarnas uteidrottsförhållanden grundar sig på enkätsvar insamlade från grundskolorna i augusti 2016. Enkätsvaren är även publicerade på webbsidan Theseus.fi som en del av Heikki Virtalas och Kristian Åbackas examensarbete: Kartläggning av nuläget för grundskolornas uteidrottsmöjligheter: Nationell utredning 2016.

Ytterligare uppgifter i databasen Nuläget för uteidrottsmöjligheter på skolgårdarna: kristian.abacka(a)rfv.fi

Tekniska utförande och utveckling: Roope Tahvanainen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Skolornas gårdar
Rulla till toppen