Artikkelit

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut tarjoavat nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta monialaisesti nuorten elämään liittyvissä eri tilanteissa. Palvelut ovat saatavilla ympäri Suomen, sekä digitaalisesti että nuorille tarkoitetuissa palvelupisteissä. Asiointilastot ja -visualisointi perustuvat nutitilastot.fi-palvelussa kerättyihin tietoihin.

Uudet sivut julkaistu!

www.nuorisotilastot.fi -sivusto on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tilastopalvelu, jonka avulla on mahdollista tutustua Suomen nuorisotyön tilastoihin. Sivusto julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2015. Tilastotietoja päivitetään kunkin tietokannan osalta vuosittain, minkä lisäksi julkaistaan pienempiä päivityksiä sekä uusia tietokantoja kuukausittain.

Koulujen pihat

Visualisointi koulujen pihoista näyttää millaisen arvosanan koulujen rehtorit ovat antaneet koulupihansa kunnosta ja liikuntamahdollisuuksista. Tilasto perustuu vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn ja siinä on mukana 59,5% Suomen kaikista peruskouluista. Visualioinnin avulla voi vertailla niin koulujen kuin kuntien välisiä eroja pihojen kunnossa.

Uusi visualisointi: Nuorten tieto- ja neuvontatyö

3.8.2020 Olemme julkaisseet uuden visualisointikokonaisuuden, joka paneutuu Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Nuorten tieto- ja neuvontatyön asiointitilastot kerätään Nutitilastot.fi-palvelussa. Nutitilastot.fi-palvelu on käytössä yli sadassa nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluja tarjoavassa organisaatiossa. Tilastojen pohjalta julkaistaan vuositasolla koonti Nuorisotilastot.fi-palvelussa. Tilastot kerätään asiointitavan mukaan. Yksilöasiointien käyttäjiin tilastoidaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjät, jotka ottavat yhteyttä ja asioivat palvelussa yksilöinä […]

Uusi visualisointi: Nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi 2019

15.6.2020 Aluehallintovirastojen vuotta 2019 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa nuorisotoimen arviointikohteena oli nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys kunnassa. Arvioinnissa perehdyttiin kunnan monialaisen yhteistyöverkoston näkemyksiin nuorille suunnattujen palvelujen riittävyydestä eli arvioitiin kuntien nuorten mahdollisuuksia saada erilaisia tarvitsemiaan palveluja. Tällä tarkoitetaan kunnan alueella asuvien nuorten käytössä olevia kaikkia palveluja, ei ainoastaan kuntien itsensä tuottamia palveluja. Olemme laatineet arviointiaineiston […]

Siirry sivun alkuun