Etsivä nuorisotyö-arkistoitu

Tietosisällöt

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastotiedot ovat lähtöisin valtionavustukseen perustuvista vuosittaisista kyselyistä (2011–2022). Kyselyyn ovat olleet velvollisia vastaamaan kaikki etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionavustusta saaneet toimijat. Luvut on lisäksi tarkistettu asiakastietojen PAR-tilastotietokantojen avulla.

Vuoden 2021 tilastot perustuvat tammikuussa 2022 toimijoiden lähettämiin PAR-tietoihin.

Vuodesta 2015 lähtien etsivän nuorisotyön tilastotiedot siirtyvät suoraan PAR-tilastotietokannasta nuorisotilastot.fi-sivustolle. Tietojen siirrot sivustolle tehdään vuosittain helmikuussa. Vuodesta 2017 lähtien PAR-tietokannoista vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka vastaa valtakunnallisista etsivän nuorisotyön asiakastietojen tilastotietokannoista. Ennen vuotta 2017 tietojen keruusta vastasi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Nuorisotilastot.fi-sivuston tilastoissa näkyvät vain ne toimijat, jotka ovat vastanneet vuosittaisiin kyselyihin.

Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista perustuu keskimääräisiin nuorisotyöttömyyslukuihin (15–24-vuotiaat) kyseisen vuoden aikana. Kartalla olevat luvut ovat vuoden 2021 tilanteen mukaisia. Arviossa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrä (15–28-vuotiaat) vaihtelee siten, että se on vähintään 0,5 kertaa työttömien nuorten määrä + työttömien määrä ja todennäköisesti 1,5 kertaa työttömät nuoret + työttömät nuoret. Tätä laskentakaavaa voidaan käyttää, kun arvioidaan etsivän työn kohderyhmän määrää kunta-, seutukunta-, maakunta- ja valtakunnan tasoilla. Näitä lukuja on käytetty arvioitaessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää vaihteluvälillä minimi–maksimi.

Etsivän nuorisotyön tilastoista vastaa: Tuulikki Nieminen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Visualisoinnin tekninen toteutus: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Etsivä nuorisotyö-arkistoitu
Siirry sivun alkuun