Uppsökande ungdomsarbete

Datainnehåll

Statistiken över uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet tas ur de årliga enkäterna angående statsunderstöd (2011–2022). Alla aktörer som fått statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet har varit skyldiga att svara på enkäten. Siffrorna har dessutom kontrollerats med hjälp av PAR-statistikdatabaserna.

Statistiken för 2022 grundar sig på de PAR-data som aktörerna lämnat i januari 2023. Siffrorna kompletteras senare med data från Webropol-enkät för de aktörer som inte lämnat uppgifter till PAR-databasen.

Sedan 2015 överförs statistikdata om uppsökande ungdomsarbete direkt från PAR-statistikdatabasen till nuorisotilastot.fi. Överföringen av data till webbplatsen görs årligen i februari. PAR-databaserna administreras sedan 2017 regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som också svarar för de riksomfattande statistikdatabaserna för uppsökande ungdomsarbete. Före svarade 2017 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry för datainsamlingen. I statistiken på nuorisotilastot.fi syns endast de aktörer som har svarat på de årliga enkäteerna.

För statistiken för det uppsökande ungdomsarbetet svarar: Tuulikki Nieminen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tekniska utförande: Arto Manninen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Uppsökande ungdomsarbete
Rulla till toppen