Kommunernas ungdomsarbete

Datainnehål

Statistiken över kommunernas ungdomsarbete på nuorisotilastot.fi grundar sig i huvudsak på data som kommunerna själva har uppgett. Uppgifterna om befolkningen och kommunernas bokslut grundar sig på Statistikcentralens data. Uppgifterna om ungdomsfullmäktige grundar sig på data som Nuva ry har uppgett. Uppgifterna om ungdomsinformations- och rådgivningstjänster grundar sig på data som Koordinaatti har uppgett.

Uppskattningen av personer utanför utbildning och arbetsliv grundar sig på de genomsnittliga ungdomsarbetslöshetssiffrorna (15–24-åringar) under året i fråga. I uppskattningen av personer utanför utbildning och arbetsliv (15–28 -åringar) varierar antalet så att det är minst 0,5 gånger antalet arbetslösa ungdomar + antalet arbetslösa ungdomar och sannolikt 1,5 gånger antalet arbetslösa ungdomar + antalet arbetslösa ungdomar. Beräkningsformeln kan användas till att uppskatta målgruppen för uppsökande arbete inom en kommun eller ekonomisk region, på landskaps- och riksnivå. Dessa siffror har använts till att uppskatta antalet ungdomar utanför utbildning och arbetsliv med variationsintervallet minimum–maximum.

Tekniska utförande: Roope Tahvanainen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kommunernas ungdomsarbete
Rulla till toppen