Kuntien nuorisotyö

Huom! Visualisoinnista on julkaistu uusi versio, joka sisältää tuoreimman kuntakyselyn tulokset.
(Jos uudesta versiosta puuttuu tähän versioon nähden jotakin kannaltasi olennaista, voit lähettää palautetta.)


Tietosisällöt

Nuorisotilastot.fi -sivuston tilastotiedot koskien kuntien nuorisotyötä perustuvat pääasiallisesti kuntien itse ilmoittamiin kyselyvastauksiin. Väestöä ja taloudellisia tunnuslukuja koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Nuorisovaltuustoja koskevat tiedot perustuvat Nuva ry:n antamiin tietoihin. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja koskevat tiedot perustuvat Koordinaatin antamiin tietoihin.

Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista perustuu keskimääräisiin nuorisotyöttömyyslukuihin (15-24-vuotiaat) kyseisen vuoden aikana. Arviossa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrä (15-28 -vuotiaat) vaihtelee siten, että se on vähintään 0,5 kertaa työttömien nuorten määrä + työttömien määrä ja todennäköisesti 1,5 kertaa työttömät nuoret+työttömät nuoret. Tätä laskentakaavaa voidaan käyttää kuin arvioidaan etsivän työn kohderyhmän määrää kunta-, seutukunta-, maakunta- ja valtakunnan tasoilla. Näitä lukuja on käytetty arvioitaessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää vaihteluvälillä minimi-maksimi.

Kuntien nuorisotyön tilastojen kokoaminen sekä sivuston tekninen toteutus ja kehittäminen: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Kuntien nuorisotyö
Siirry sivun alkuun