Nuorten työpajatoiminta (vuoteen 2021)

Tietosisällöt

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastotiedot ovat lähtöisin valtionavustukseen perustuvista vuosittaisista kyselyistä (2011–2021). Kyselyyn ovat olleet velvollisia vastaamaan kaikki etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionavustusta saaneet toimijat. Luvut on lisäksi tarkistettu asiakastietojen PAR-tilastotietokantojen avulla.

Vuodesta 2017 lähtien PAR-tietokannoista on vastannut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka vastaa valtakunnallisista työpajatoiminnan tilastotietokannoista. Nuorten työpajatoiminnan tiedot vuosilta 2011-2015 perustuvat Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) tekemään vuosittaiseen valtionavustuksen edellyttämään kyselyyn. Nuorisotilastot.fi -sivuston tilastoissa näkyvät vain ne toimijat, jotka ovat vastanneet vuosittaisiin kyselyihin.

Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista perustuu keskimääräisiin nuorisotyöttömyyslukuihin (15-24-vuotiaat) kyseisen vuoden aikana. Kartalla olevat luvut ovat vuoden 2018 tilanteen mukaisia. Arviossa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrä (15-28 -vuotiaat) vaihtelee siten, että se on vähintään 0,5 kertaa työttömien nuorten määrä + työttömien määrä ja todennäköisesti 1,5 kertaa työttömät nuoret+työttömät nuoret. Tätä laskentakaavaa voidaan käyttää kuin arvioidaan etsivän työn kohderyhmän määrää kunta-, seutukunta-, maakunta- ja valtakunnan tasoilla. Näitä lukuja on käytetty arvioitaessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää vaihteluvälillä minimi-maksimi.

Nuorten työpajatoiminnan tilastoista vastaa: Ruth Bamming / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Visualisoinnin tekninen toteutus: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Nuorten työpajatoiminta (vuoteen 2021)
Siirry sivun alkuun