Uncategorized

Nuorisoalan järjestöt

Tietosisältö Tälle sivustolle on koottu uusinta tietoa järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä Suomessa. Eri teemojen tekstit ja graafit pohjautuvat Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyaineistoon, joka on koostettu Webropol-kyselyiden avulla 3.5–25.6.2021. Aineistoa ovat Aluehallintoviraston lisäksi olleet tuottamassa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sekä osaamiskeskus Kentauri. Kyselyä on lisäksi kehitetty yhteistyössä kentän toimijoiden, Nuorisotutkimusverkoston ja osaamiskeskus Kanuunan kanssa. Allianssi ry:n […]

Nuorisokeskukset

Tietosisällöt Nuorisokeskukset -visualisointi tiedot saadaan Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n ylläpitämästä arviointi- ja seurantajärjestelmä SARVIsta. SARVI on käytössä jokaisella Nuorisokeskuksella ja sen tietojen avulla on mahdollista saada kattava kokonaiskuva nuorisokeskusten toiminnasta, palveluista ja asiakasmääristä. Visualisoinnin tiedot päivitetään kuukausittain. Lisätietoja: eija.pietila(a)snk.fi

Nuorten työpajat

Tietosisällöt Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastotiedot ovat lähtöisin valtionavustukseen perustuvista vuosittaisista kyselyistä (2011–2021). Tiedonkeruu kattaa miltei kaikki nuorten työpajoille tarkoitettua valtionavustusta saavat työpajat ja osan aikuisten pajoista. Kaikilla opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta saavilla organisaatioilla on velvollisuus vastata nuorten työpajoja koskevaan kyselyyn. Suomessa toimii myös työpajoja, jotka eivät saa tai hae tätä avustusta, koska ne […]

Nuorisotyö kunnissa ja peruspalveluarviointi vuonna 2021

Aluehallintovirastot keräävät tietoa kuntien nuorisotyön palveluiden tilasta säännöllisin väliajoin. Kyselyllä selvitetään kuntien nuorisotyön palvelujen kattavuutta ja henkilöstöresursseja vuonna 2021. Kyselyn tulokset julkistaan nuorisotilastot.fi sivustolla. Kyselylomake tutustuttavaksi Nuorisotalon/talojen tai muiden nuorille avoimien tilojen osoitteeiden listan esimerkki löytyy tästä

Siirry sivun alkuun