Nuorisoalan järjestöt

Tietosisältö

Tälle sivustolle on koottu uusinta tietoa järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä Suomessa. Eri teemojen tekstit ja graafit pohjautuvat Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyaineistoon, joka on koostettu Webropol-kyselyiden avulla 3.5–25.6.2021. Aineistoa ovat Aluehallintoviraston lisäksi olleet tuottamassa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sekä osaamiskeskus Kentauri. Kyselyä on lisäksi kehitetty yhteistyössä kentän toimijoiden, Nuorisotutkimusverkoston ja osaamiskeskus Kanuunan kanssa.

Allianssi ry:n julkaisu ja tiedote 

Kokonaisotokseen kuului 650 nuorisoalan järjestöä, jotka tekevät nuorisotyötä valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti. Suurin osa otoksen valtakunnallisista järjestöistä on Allianssin jäsenjärjestöjä ja osa kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n jäsenjärjestöjä. Alueellisesti tai paikallisesti toimivista järjestöistä valtaosa oli Aluehallintoviraston toiminta-avustusta hakeneita järjestöjä. Kyselyyn vastasi yhteensä 186 vastaajaa ja sen kokonaisvastausprosentti oli 28,6%.

Aineisto on vastaajamäärältään laajin tähänastinen kyselyaineisto nuorisoalan järjestöjen toiminnasta. Tänä vuonna järjestötietoa on myös koottu ensimmäistä kertaa tälle sivustolle.

Nuorisoalan järjestöt
Siirry sivun alkuun