Organisationer inom ungdomssektorn

På denna webbplats finns den senaste informationen om det ungdomsarbete som organisationerna utför i Finland. De olika temanas texter och grafer grundar sig på materialet från enkäten Nuorisoalan järjestöt NYT! som sammanställts med hjälp av webropolenkäter 3.5–25.6.2021. Regionförvaltningsverket har tillsammans med Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf och kompetenscentret Kentauri producerat materialet. Enkäten har dessutom utvecklats i samarbete med aktörerna på fältet, Ungdomsforskningsnätverket och kompetenscentret Kanonen.

Allians rf:s publikation och meddelande 

I det totala urvalet ingick 650 organisationer inom ungdomssektorn som utför ungdomsarbete på riksnivå, regionalt eller lokalt. Största delen av de riksomfattande organisationerna i urvalet är medlemsorganisationer i Allians och en del är medlemsorganisationer i kultur- och konstområdets centralorganisation Kulta rf. Största delen av de regionalt eller lokalt verksamma organisationerna var organisationer som ansökte om regionförvaltningsverkets verksamhetsunderstöd. Sammanlagt svarade 186 respondenter på enkäten och den totala svarsprocenten var 28,6 %.

Materialet är det hittills mest omfattande enkätmaterialet om verksamheten hos organisationerna inom ungdomssektorn. I år har man för första gången även samlat organisationsinformation på denna webbplats.

Organisationer inom ungdomssektorn
Rulla till toppen