Muita tilastoja

Valtion nuorisoneuvoston logo

Valtion nuorisoneuvosto seuraa nuorten elinolojen ja asenteiden muutosta kolmella indikaattorikokonaisuudella. Helppokäyttöiset indikaattorit toimivat päätöksenteon tukena ja kokoavat nuoria koskevan tilasto- ja tutkimustiedon kaikkien saataville. Indikaattorit mahdollistavat vertailun eri alueiden, sukupuolten ja ikäryhmien välillä.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tilastoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sotkanet.fi -palvelu sisältää yli 2000 eri tilastotietoa, joista monet koskettavat nuorten elämää joko suoraan tai välillisesti. Tilastotiedot ovat saatavilla mm. kunnittain, sairaanhoitopiireittäin ja aluehallintovirastoittain.


Eurostat on Euroopan Unionin virallinen tilastoviranomainen. Se kerää tilastoja eri aihepiireistä Euroopasta. Eurostatin Youth -kokonaisuus sisältää laajan kokonaisuuden nuoria koskevaa tilastotietoa Euroopan eri maista.


Tilastokeskuksen logo

Tilastokeskus vastaa tilastojen keruusta Suomessa. Sen kattavasta aineistosta löytyy lukuisia tietokantoja ja tilastojulkaisuja nuoria koskien.


Vipunen logo

Opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen-verkkopalvelusta löytyy tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta.


Me-säätiö ylläpitää data-sivustoa liittyen nuorten syrjäytymiseen. Säätiö on rakentanut visuaalisen työkalun syrjäytymisindikaattoreiden seurantaan ja vertailuun sekä niiden menneen ja tulevan kehityksen tarkasteluun.


Youth Wiki on verkossa toimiva Euroopan laajuinen nuorisopolitiikkaa kartoittava tietokanta. Se kattaa ja esittelee Euroopan maiden nuorisoa koskevat politiikat, rakenteet ja toimenpiteet kahdeksan eri nuoria koskevan aiheen näkökulmasta.

Siirry sivun alkuun