Author: RoopeT

Nuorisotilastot.fi uppdaterad!

28.9.2020 Välkommen till den förnyade webbplatsen nuorisotilastot.fi! Målet med att förnya webbplatsen är att uppdatera statistiken för Finlands ungdomsarbete för det nya årtiondet. Vi ville förbättra webbplatsens användbarhet och tillgänglighet och också dess utseende. I och med reformen blir det lättare att uppdatera webbplatsen, vilket också gör det möjligt att producera nytt innehåll som uppdateras […]

Kommunernas ungdomsarbete

Med hjälp av visualiseringen som presenterar kommunernas ungdomsarbete kan man granska vilka tjänster inom ungdomsarbete som är tillgängliga i olika kommuner. Med hjälp av visualiseringen kan man även jämföra de resurser som kommunerna använder för ungdomsarbete. Statistiken baserar sig i huvudsak på enkätsvar som kommunerna själva gett.

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga personer under 29 år som är utanför utbildning eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster som de behöver. Med hjälp av visualiseringen kan man studera hur många unga personer som uppskattas finnas utanför utbildning och arbetslivet, vilka klienterna för uppsökande för ungdomsarbete är på olika håll i Finland och vilka slags tjänster de har hänvisats till.

Ungdomsverkstadsverksamhet

Datainnehål Statistiken över uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet tas ur de årliga enkäterna angående statsunderstöd (2011–2019). Alla aktörer som fått statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet har varit skyldiga att svara på enkäten. Siffrorna har dessutom kontrollerats med hjälp av PAR-statistikdatabaserna. Statistiken för 2019 grundar sig på de PAR-data som aktörerna lämnat i januari 2020. Siffrorna […]

Ny visualisering: Informations- och rådgivningsarbetets tjänster för unga

3.8.2020 Statistiken över informations- och rådgivningsarbete för unga samlas in via tjänsten Nutitilastot.fi. Tjänsten Nutitilastot.fi används av över hundra organisationer som erbjuder tjänster inom informations- och rådgivningsarbete för unga. Utifrån statistiken publiceras en sammanställning på årsnivå i tjänsten Nuorisotilastot.fi.Statistiken samlas in enligt ärendehanteringssätt. Som individuella användare statistikförs användare av informations- och rådgivningstjänster för unga som […]

Rulla till toppen