Utvärding av basservicen 2019

Datainnehåll

Vid regionförvaltningsverkens utvärdering av den regionala tillgången till basservice 2019 var ungdomsväsendets utvärderingsobjekt hur tillräcklig servicen för unga är i kommunen. I utvärderingen bekantade man sig med kommunens sektorsövergripande samarbetsnätverks synpunkter på tillräckligheten hos tjänsterna som riktar sig till unga, det vill säga man utvärderade unga kommuninvånares möjligheter att få olika tjänster som de behöver. Med detta avses alla tjänster som unga som bor i kommunen har tillgång till, inte endast de tjänster som kommunerna själva producerar.

Vi har utarbetat en VISUALISERING av resultaten av utvärderingsmaterialet med hjälp av vilken man kan bekanta sig med utvärderingens resultat.

Regionförvaltningsverkets meddelande om utvärderingen av basservicen inom ungdomsväsendet.

Hela versionen av utvärderingen av basservicen samt tidigare års versioner finns på adressen www.patio.fi.

Utvärding av basservicen 2019
Rulla till toppen