Internationellt ungdomsarbete

Datainnehåll

Visualiseringen visar hur EU-finansieringen för internationellt ungdomsarbete och utveckling av ungdomsarbetet fördelas i Finland under programperioden 2021–2027.

Information om den föregående programperioden 2014–2020 finns här.

Uppgifterna baserar sig på beslut om projektunderstöd som fattats av det nationella programkontoret för EU:s ungdomsprogram, det vill säga Utbildningsstyrelsen, och eventuella ändringar i projekten beaktas inte i dem. Genom visualiseringen kan man också bekanta sig närmare med genomförda projekt, och via tabellvyn kan man gå till uppgifterna om ett enskilt projekt i Erasmus+-projektdatabasen.

Tekniska utförande och utveckling: Arto Manninen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Internationellt ungdomsarbete
Rulla till toppen