Internationellt ungdomsarbete

Datainnehåll

Visualiseringen visar hur EU-finansieringen avsedd för internationellt ungdomsarbete och utveckling av ungdomsarbete fördelar sig i Finland. Uppgifterna baserar sig besluten om projektbidrag fattade av det nationella kontoret för EU:s ungdomsprogram. Med hjälp av visualiseringen kan du också läsa mer om genomförda projekt.

Tekniska utförande och utveckling: Roope Tahvanainen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Internationellt ungdomsarbete
Rulla till toppen