Ungdomars delaktighet och inflytande

Datainnehåll

Statistiken på webbplatsen nuorisotilastot.fi om ungdomars medverkan och inflytande består av två separata databaser. Vid regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen 2017 tillfrågades kommunernas direktörer för ungdoms- och bildningsväsendet om ungdomars deltagande och samråd i kommunerna. I skolhälsoundersökningen 2017 av Institutet för hälsa och välfärd (THL) ställdes frågor om deltagande och inflytande till 240 320 barn och ungdomar runt om i Finland.

Termerna i visualiseringens titel och material definieras enligt följande: Deltagande är individens aktiva deltagande i en gemensam och demokratisk process. Påverkan är en verksamhet som syftar till att förändra eller bevara sådant som råder i gemenskapen eller i samhället.

Sammanställning av statistik över ungdomars medverkan och inflytande samt tekniskt genomförande och utveckling av webbplatsen: Roope Tahvanainen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Ungdomars delaktighet och inflytande
Rulla till toppen