Arkistoidut-visualisoinnit-sv

Internationellt ungdomsarbete, 2014–2020

Visualiseringen visar hur EU-finansieringen avsedd för internationellt ungdomsarbete och utveckling av ungdomsarbete fördelar sig i Finland. Uppgifterna baserar sig besluten om projektbidrag fattade av det nationella kontoret för EU:s ungdomsprogram. Med hjälp av visualiseringen kan du också läsa mer om genomförda projekt.

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga personer under 29 år som är utanför utbildning eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster som de behöver. Med hjälp av visualiseringen kan man studera hur många unga personer som uppskattas finnas utanför utbildning och arbetslivet, vilka klienterna för uppsökande för ungdomsarbete är på olika håll i Finland och vilka slags tjänster de har hänvisats till.

Rulla till toppen