Datainnehåll

Statistiken på webbplatsen nuorisotilastot.fi samlas från flera olika källor. Större delen av data har insamlats med hjälp av enkäter till olika aktörer inom ungdomsområdet. I datainnehållet i varje databas anges vilken organisation som har utrett den efterfrågade informationen. I övriga fall har statistiska data insamlats av regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland eller av undervisnings- och kulturministeriet.

Rulla till toppen