Församlingarnas ungdomsarbete

Datainnehåll

I verksamhetsstatistiken över församlingarnas ungdomsarbete presenteras statistikuppgifter om samlingar, utfärder och läger, grupper och möten som riktar sig till församlingsmedlemmar och andra unga och unga vuxna (7–14, 15–17 och 18–28 år) i området.

Uppgifterna för verksamhetsstatistiken samlas in via församlingarnas statistikregistreringar. Till följd av insamlingssättet kan verksamhetsstatistiken innehålla olika slags inexaktheter och brister som hänger samman med den manuella registreringen, och som bör tas i beaktande vid tolkningen av statistiken.

Ett evenemang kan vara en samling (t.ex. föreläsning eller konsert), en utfärd, ett läger, en grupp eller ett möte. Antalet deltagare betyder alla deltagare i vilket som helst evenemang, också anställda, körsångare och andra frivilliga. Antalet deltagare i en grupp är det genomsnittliga antal som deltagit i samlingarna, och beträffande möten det antal personer som möttes.

Tekniska utförande och utveckling: Tuomo Halmeenmäki / Kyrkostyrelsen

Församlingarnas ungdomsarbete
Rulla till toppen