Ungdomsverkstadsverksamhet

Datainnehål

Statistiken över uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet tas ur de årliga enkäterna angående statsunderstöd (2011–2019). Alla aktörer som fått statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet har varit skyldiga att svara på enkäten. Siffrorna har dessutom kontrollerats med hjälp av PAR-statistikdatabaserna.

Statistiken för 2019 grundar sig på de PAR-data som aktörerna lämnat i januari 2020. Siffrorna kompletteras senare med data från Webropol-enkät för de aktörer som inte lämnat uppgifter till PAR-databasen.

Sedan 2015 överförs statistikdata om uppsökande ungdomsarbete direkt från PAR-statistikdatabasen till nuorisotilastot.fi. Överföringen av data till webbplatsen görs årligen i februari. PAR-databaserna administreras sedan 2017 regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som också svarar för de riksomfattande statistikdatabaserna för uppsökande ungdomsarbete. Före svarade 2017 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry för datainsamlingen. I statistiken på nuorisotilastot.fi syns endast de aktörer som har svarat på de årliga enkäteerna.

Uppskattningen av personer utanför utbildning och arbetsliv grundar sig på de genomsnittliga ungdomsarbetslöshetssiffrorna (15–24-åringar) under året i fråga. Siffrorna på kartan gäller situationen 2019. I uppskattningen av personer utanför utbildning och arbetsliv (15–28 -åringar) varierar antalet så att det är minst 0,5 gånger antalet arbetslösa ungdomar + antalet arbetslösa ungdomar och sannolikt 1,5 gånger antalet arbetslösa ungdomar + antalet arbetslösa ungdomar. Beräkningsformeln kan användas till att uppskatta målgruppen för uppsökande arbete inom en kommun eller ekonomisk region, på landskaps- och riksnivå. Dessa siffror har använts till att uppskatta antalet ungdomar utanför utbildning och arbetsliv med variationsintervallet minimum–maximum.

För statistiken över ungdomars verkstadsverksamhet svarar: Ruth Bamming / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tekniska utförande: Roope Tahvanainen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Ungdomsverkstadsverksamhet
Rulla till toppen