Församlingarnas ungdomsarbete

Uppdatering av statistiken har publicerats: nya versionen

Datainnehåll

Kyrkostyrelsen står för insamlingen av statistiken för den lutherska kyrkan. Statistik insamlas årligen från församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Kyrkostyrelsens egen statistik sida hittas genom denna länken. Storlekarna på åldersklasserna för respektive kommun är hämtade ur Statistikcentralens befolkningsstatistik.

Tillsvidare gäller informationen de lutherska församlingarnas ungdomsarbete. Målet är att senare även lägga till statistik över andra kyrkosamfunds ungdomsarbete.

Tekniska utförande och utveckling: Roope Tahvanainen / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Församlingarnas ungdomsarbete
Rulla till toppen