Ungdomscentren

Informationsinnehåll

De visualiserade uppgifterna om ungdomscentren fås från utvärderings- och uppföljningssystemet SARVI, som drivs av Suomen nuorisokeskusyhdistys ry . SARVI används av alla Ungdomscenter, och med hjälp av uppgifterna i systemet är det möjligt att få en heltäckande bild av ungdomscentrens verksamhet, tjänster och kundantal. Visualiseringsuppgifterna uppdateras månatligen.

Eventuella frågor besvaras av: eija.pietila(a)snk.fi

Ungdomscentren
Rulla till toppen