Kunnallisen nuorisotyön tilastointi


Kunnallisen nuorisotyön tilastointijärjestelmään täytetyt tiedot ovat avoimesti kaikkien katsottavissa. Ethän tee henkilötietoja käsitteleviä kirjauksia.

Vastauksia kerää Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna ja Aluehallintoviraston tilastotiimi. Kyseiset tahot voivat käyttää tilastointijärjestelmän keräämää dataa nuorisotyön tutkimukseen ja kehittämiseen.

Vastaukset voidaan arkistoida myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Aineistoon pohjautuvissa tutkimusjulkaisuissa tulokset ja lainaukset esitetään sellaisessa muodossa, että niistä ei voi tunnistaa yksittäistä yksilöä tai organisaatiota, ellei tähän ole erikseen annettu lupaa.

Tietojen raportointiohje löytyy Facebookista ja Kanuunan materiaalipankista kohdasta Arviointi ja dokumentointi. Ohjeen saat avattua myös tästä. Tietojen saaminen Excel-muodossa ei ole tällä hetkellä mahdollista. Asia on työn alla.

Ladataan organisaatioita...

Loading...


Pojat:
Tytöt:
Muut:
Yhteensä: 0


1-8-v. :
9-12-v. :
13-17-v. :
18-29-v. :
Yli 30 v. :
Yhteensä: 0
Pojat:
Tytöt:
Muut:
Yhteensä: 0

0/5000