Youth workshop activities

Data content

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastotiedot ovat lähtöisin valtionavustukseen perustuvista vuosittaisista kyselyistä (2011–2019). Kyselyyn ovat olleet velvollisia vastaamaan kaikki etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionavustusta saaneet toimijat. Luvut on lisäksi tarkistettu asiakastietojen PAR-tilastotietokantojen avulla.

As of 2017, the PAR databases have been governed by the Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland, which is responsible for national statistical databases on workshop activities. The data on youth workshop activities in 2011–2015 are based on annual surveys conducted by the National Workshop Association on the basis of state subsidies. The statistics available on the nuorisotilastot.fi website only cover the operators who have answered the annual surveys.

The estimate of those not in employment, education or training is based on the average figures for youth unemployment (15–24-year-olds) during the year in question. In the estimate, the amount not in employment, education or training (15–28-year-olds) varies so that it is at least 0.5 times the number of unemployed young people + the number of unemployed people and is likely to be 1.5 times the number of unemployed young people + the unemployed young people. This calculation formula can be used to estimate the size of the target group for outreach work on a municipal, sub-regional, regional and national level. These figures have been used in estimating the amount of young people not in employment, education or training, the range of variation being minimum–maximum.

Ruth Bamming / Regional State Administrative Agency are responsible for the statistics on Youth workshop activities.

Visualisoinnin tekninen toteutus ja kehittäminen: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Youth workshop activities
Scroll to top