Nuorten työpajat

Tietosisällöt

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastotiedot ovat lähtöisin valtionavustukseen perustuvista vuosittaisista kyselyistä (2011–2021).

Tiedonkeruu kattaa miltei kaikki nuorten työpajoille tarkoitettua valtionavustusta saavat työpajat ja osan aikuisten pajoista. Kaikilla opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta saavilla organisaatioilla on velvollisuus vastata nuorten työpajoja koskevaan kyselyyn. Suomessa toimii myös työpajoja, jotka eivät saa tai hae tätä avustusta, koska ne palvelevat vain aikuisia tai saavat rahoituksensa muualta. Näiden työpajojen osallistuminen tiedonkeruuseen oli vapaaehtoista, joten vain muutama niistä vastasi kyselyyn.

Vuodesta 2017 lähtien PAR-tietokannoista on vastannut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka vastaa valtakunnallisista työpajatoiminnan tilastotietokannoista. Nuorten työpajatoiminnan tiedot vuosilta 2011-2015 perustuvat Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) tekemään vuosittaiseen valtionavustuksen edellyttämään kyselyyn. Nuorisotilastot.fi -sivuston tilastoissa näkyvät vain ne toimijat, jotka ovat vastanneet vuosittaisiin kyselyihin.

Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista perustuu keskimääräisiin nuorisotyöttömyyslukuihin (15-24-vuotiaat) kyseisen vuoden aikana. Kartalla olevat luvut ovat vuoden 2018 tilanteen mukaisia. Arviossa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrä (15-28 -vuotiaat) vaihtelee siten, että se on vähintään 0,5 kertaa työttömien nuorten määrä + työttömien määrä ja todennäköisesti 1,5 kertaa työttömät nuoret+työttömät nuoret. Tätä laskentakaavaa voidaan käyttää kuin arvioidaan etsivän työn kohderyhmän määrää kunta-, seutukunta-, maakunta- ja valtakunnan tasoilla. Näitä lukuja on käytetty arvioitaessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää vaihteluvälillä minimi-maksimi.

Nuorten työpajatoiminnan tilastoista vastaa: Ruth Bamming / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Visualisoinnin tekninen toteutus: Roope Tahvanainen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Nuorten työpajat
Siirry sivun alkuun