Visualisointia ei ole optimoitu pienelle näytölle (alle 1024 x 768, resoluutiosi on x)

Denna visualisering är inte optimerat för små skärmar resolutioner (mindre än 1024 x 768, nuvarande skärmupplösning är x)

This visualisation is not optimized for small screens resolutions (smaller than 1024 x 768, current screen resolution is x)

Jatka / Fortsätta / Continue

Loading...

Suomen nuorisotyön tilastot

Statistik över ungdomsarbetet i Finland

Finnish youth work statistics

Valitse tietokanta
okm avi avi

Kartta-asetukset

Työpajalla on nuoria/valmentautujia alle 15 henkilöä, jolloin yksityisyyssuojasyistä emme julkaise tietoja.

Kunta
Maakunta

Asukasluku -
0-28-vuotiaiden määrä -
Nuorisotoimen nettokäyttömenot -
Nuorisotoimen nettokäyttömenot per nuori -
Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15-28-v. -
7-16-vuotiaiden määrä -
Liikuntatoimen menot -
Koulupihojen kunnon keskiarvo -

Valitse kunta

Näytä kunnan tai maakunnan tiedot klikkaamalla aluetta kartalla tai valitsemalla yllä olevasta alasvetovalikosta.

Valitse kunta

Näytä kunnan koulujen arvosanat klikkaamalla aluetta kartalla tai valitsemalla yllä olevasta Kunta/alue -alasvetovalikosta.

Yksittäisen koulun vastauksia voit tarkastella valittuasi ensin kunnan, jolloin viereiseen Koulut -pudotusvalikkoon tulee valittavaksi kunnan koulut. Vaihtoehtoisesti voit asettaa koulut näkyviin Koulujen näkyminen kartalla -valikosta ja klikkaamalla yksittäistä koulua kartalla.

Valitse tilastot

Valitse näytettävät tilastot yllä olevasta "Valitse näytettävät tiedot" -valikosta.

Palvelu Kunta Kaikista kunnista
Kunnassa ei ole valtionavustuksella tuettua etsivää nuorisotyötä tai kunta ei lähettänyt PARent:iin tietoja tammikuussa 2016
 1. Tietokannan valinta

  Tästä voit valita käytettävän tietokannan.

 2. Näytettävä tieto ja suhdeluvut

  Valitse tästä kartalla näytettävä tieto. Joidenkin muuttujien osalta näytettävän tiedon voi myös suhteuttaa alueen asukaslukuun tai nuorten määrään.

 3. Kartta-asetukset

  Kartta-asetuksista on mahdollista säätää kartan näyttämää tietoa. Luokittelu-kohdasta voi muuttaa kartan väriluokkien määräytymistä. Valittavana on neljä eri tilastollista tapaa luokitella tilastoaineisto. Tarkemmin luokittelumetodeista voit lukea tietosisällöt-kohdasta. Väritys-valikosta voi määrittää kartassa käytettävän väripaletin. Kartan rajauksesta voi valita karttanäkymäksi jonkin tietyn maakunnan tai Avi-alueen.

 4. Kartta

  Viemällä hiiren osoittimen jonkin alueen ylle, ilmestyy infolaatikko, joka näyttää alueen nimen sekä kulloinkin valittuna olevan tiedon osalta kyseisen alueen määreen. Klikkaamalla aluetta kartalla, valikoituu oikealla sijaitsevaan piirakka/pylväs-kuvioon valitun alueen tiedot.

 5. Alueen tai organisaation valinta

  Valitsemalla tästä kunnan, maakunnan tai kuntakimpan, näyttää alempi pylväs/piirakkakuvio sen alueen tiedot valitun kysymyksen osalta. Valinnan jälkeen oikean puoleiseen "Alueella toimiva organisaatio"-pudotusvalikkoon tulee valittavaksi kyseisellä alueella toimivat organisaatiot. Kun listasta valitsee jonkin organisaation, siirtyy sen tiedot vastaavasti piirakka/pylväskuvioon.

 6. Näytettävän tiedon valinta

  Tästä valittu tieto näytetään alapuolella olevassa piirakka/pylväskuviossa, valitun alueen/organisaation osalta.

 7. Tiedon vertailu

  Tiedon vertailusta voi valita, haluaako tarkastella tietoja ilman vertailua (piirakkakuvio) vai verrata tietoja muihin alueisiin tai aiempiin vuosiin (pylväskuviot). Kaikkien alueiden/organisaatioiden osalta ei ole vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 8. Kaavio

  Viemällä hiirenosoittimen pylvään tai piirakansiivun ylle, näyttää infolaatikko tarkan määreen. Kaavion näyttämiä tietoja voi suodattaa alalaidassa sijaitsevasta selitteestä.

 9. Kaavion lataaminen

  Kaikki graafit ovat ladattavissa kuvina ja niiden tiedot excel-taulukkoina. Latausvaihtoehtoihin pääsee kuvioiden oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta painikkeesta.

 10. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Oheisesta pudotusvalikosta voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.

 1. Tietokannan valinta

  Tästä voit valita käytettävän tietokannan.

 2. Näytettävä tieto ja suhdeluvut

  Valitse tästä kartalla näytettävä tieto. Joidenkin muuttujien osalta näytettävän tiedon voi myös suhteuttaa alueen asukaslukuun tai nuorten määrään.

 3. Kartta-asetukset

  Kartta-asetuksista on mahdollista säätää kartan näyttämää tietoa. Luokittelu-kohdasta voi muuttaa kartan väriluokkien määräytymistä. Valittavana on neljä eri tilastollista tapaa luokitella tilastoaineisto. Tarkemmin luokittelumetodeista voit lukea tietosisällöt-kohdasta.

  Väritys-valikosta voi määrittää kartassa käytettävän väripaletin.

  Kartan rajauksesta voi valita karttanäkymäksi jonkin tietyn maakunnan tai Avi-alueen.

 4. Kartta

  Viemällä hiiren osoittimen jonkin alueen ylle, ilmestyy infolaatikko, joka näyttää alueen nimen sekä kulloinkin valittuna olevan tiedon osalta kyseisen alueen määreen. Klikkaamalla aluetta kartalla, valikoituu oikealla sijaitsevaan Palvelut/Tilastot-laatikkoon valitun alueen tiedot.

 5. Kunta/alue ja Näytettävä tieto

  Valitsemalla tästä kunnan tai maakunnan, näyttää alempi palvelutaulukko tai kuntatilasto kunnan tai maakunnan tiedot. Näkymää palvelutaulukon ja kuntatilastojen väliltä voi vaihtaa Näytettävä tieto-painikkeista. Jos valittuna on tilastot, on lisäksi erikseen valittava mitä tilastoja haluaa tarkastella Valitse näytettävät tiedot -valikosta.

 6. Info-laatikko

  Infolaatikko näyttää valitun kunnan nimen, maakunnan, vaakunan ja perustiedot. 0-28-vuotiaiden määrän perässä sulkeissa oleva luku kuvaa ikäluokan osuutta koko kunnan asukaslukuun. Nuorisotoimen budjetin perässä sulkeissa oleva luku kuvaa nuorisotoimen budjetin osuutta koko kunnan budjetista. Jos valittuna on maakunta, lasketaan luvut kaikista maakunnan kunnista yhteen. Jos koko maa on valittuna, lasketaan yhteen kaikki kuntien luvut.

 7. Palvelut/Tilastot

  Palvelutaulukko valitun kunnan osalta näyttää, mitä nuorisotoimen palveluita kunnassa on saatavilla. Lisäksi taulukko kertoo, kuinka monessa Suomen kunnassa kyseinen palvelu on saatavilla. Jos valituna on maakunta, näyttää taulukko kuinka monessa maakunnan kunnassa kyseinen palvelu on saatavilla.

  Tilastonäkymässä on erikseen valittava, mitä tilastoja haluaa tarkastella. Valinta tapahtuu Valitse näytettävät tiedot valikossa. Viemällä hiirenosoittimen pylvään ylle, voi nähdä pylvään tarkan määreen. Kaavion näyttämiä tietoja voi suodattaa alalaidassa sijaitsevasta selitteestä.

 8. Kaavion lataaminen

  Kaikki graafit ovat ladattavissa kuvina ja niiden tiedot excel-taulukkoina. Latausvaihtoehtoihin pääsee kuvioiden oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta painikkeesta.

 9. Visualisoinnin jakaminen

  Kaikki visualisointinäkymään tehdyt muutokset tallentuvat osoitekenttään. Oheisesta pudotusvalikosta voi valita sosiaalisen median, jossa jakaa visualisointinäkymä. Osoitekentän linkin voi myös kopioida itse ja lähettää eteenpäin, mutta sen saa myös lyhennetyssä muodossa, jos valitsee pudotusvalikon ensimmäisen vaihtoehdon.